spotvogels
Algemene Leden Vergadering

Twee keer per jaar organiseert de Spotvogels een Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle leden van de club per e-mail worden uitgenodigd. Tijdens een ALV licht het bestuur toe hoe het gaat met de club op organisatorisch en financieel gebied, en worden alle lopende zaken en plannen voor de toekomst besproken. Indien nodig wordt er door de leden gestemd voor deze plannen.

Een vast moment in het jaar is de ALV van mei, waarin de begroting en daarmee ook de contributiegelden voor het komende seizoen worden vastgesteld.

De stukken voor elke ALV worden samen met de uitnodiging twee weken voor de vergadering per e-mail verzonden ter voorbereiding op de vergadering.
Hieronder vind je de notulen terug van de afgelopen vergaderingen van de Spotvogels maar ook de beleidsplannen en andere belangrijke stukken.

Notulen ALV Spotvogels 18 oktober 2021
Notulen ALV Spotvogels 1 juni 2021
Notulen ALV Spotvogels 20 oktober 2020
Notulen ALV Spotvogels 7 oktober 2019
Notulen ALV Spotvogels 27 mei 2019
Notulen ALV Spotvogels 8 oktober 2018
Notulen ALV Spotvogels 28 mei 2018
Notulen ALV Spotvogels 9 oktober 2017
Notulen ALV Spotvogels 29-05-2017
Notulen ALV Spotvogels 10-10-2016
Notulen ALV Spotvogels 04-11-2015

Vastgesteld beleidsplan 2018 - 2019
Vastgesteld beleidsplan 2017 - 2019

Werven, vinden, boeien en binden
Discussienota 2016 - 2017

Privacyverklaring
Statuten BC de Spotvogels
Huishoudelijk reglement BC de Spotvogels  Promotievideo Spotvogels


  FACEBOOK / FOTOALBUM

  SPONSORKLIKS opbrengsten