spotvogels
COVID-19 protocol Senioren

Hoe ziet het gebruik van de sporthallen eruit nu we weer mogen sporten?

We mogen badminton spelen met maximaal 4 spelers per baan dus we kunnen zowel mix- als dubbelpartijen spelen. Buiten de banen dient de 1,5 meter afstand tot elkaar bewaard te worden! Hieronder zijn de maatregelen specifieker uitgewerkt. We zullen allemaal moeten wennen aan de maatregelen. Ze vragen veel zelfdiscipline. Help elkaar bij het handhaven van de maatregelen. Spreek elkaar aan. Voel je niet aangevallen als je aangesproken wordt. We moeten het samen doen. Het gaat om onze veiligheid. Daarnaast als we ons niet aan de maatregelen houden, dan kan ons de toezegging tot de sporthal ontzegd worden.Afspraken/maatregelen voor de leden/bezoekers

 • Blijf thuis als je een van de vragen van de gezondheidscheck met ‘JA’ moet beantwoorden.
 • Ga thuis voordat je weggaat nog eerst naar het toilet. De kleedkamers en toiletten in de sporthal mogen in principe niet worden gebruikt. Indien je onverhoopt toch gebruik moet maken van het toilet, dan reinig je deze zelf met een doekje (alle contactpunten, bril, spoelmechanisme, kraan).
 • Vul thuis je drinkbeker.
 • Was goed je handen voordat je naar de sporthal gaat en wanneer je weer thuis bent.
 • Kom maximaal 10 minuten van tevoren naar de sporthal. Kom in sportkleding naar de sporthal en neem je sportschoenen mee om aan te trekken in de sporthal en vergeet je racket niet. Je kunt geen gebruik maken van de kleedkamers, neem plaats op de banken of op de grond om van schoenen te wisselen.
 • Douche thuis, je kunt geen gebruik maken van de douche in de sporthal.
 • Bij aanvang ben je verplicht je zelf in te schrijven op het registratieformulier. Met je paraaf bevestig je dat je voldoet aan de gezondheidscheck zoals opgesteld door Sportfondsen.

Afspraken in de sporthal

 • Vooralsnog gebruiken we geen reserveringssysteem maar wel is er sprake van een maximumaantal volwassen spelers in de hal. In de Bloemerd mogen maximaal 40 volwassen spelers binnen zijn. In de Does is dat 20 volwassen spelers. Meer worden niet toegelaten. Als je niet speelt zorg je dat je voldoende afstand houdt van anderen. Wanneer je een spelronde overslaat, kun je in de Bloemerd wachten op de banken in de zaal en in de Does bij de scheidingswand. Wanneer blijkt dat dit niet zelfregulerend is (voornamelijk in de Does), zullen we met tijdsloten en reserveringen gaan werken. Reservering zal dan vooraf gedaan moeten worden.
 • Baanbezetting is maximaal 4 spelers per baan, jeugdtraining is hiervan uitgezonderd.
 • Er is een verplichte looproute in de sporthal. Via de vastgestelde route ga je tegelijk op voldoende afstand van elkaar naar de banen toe. Als het spel is afgelopen loop je tegelijk op voldoende afstand weer via de vaste route van de baan af.
 • Neem bij elke wissel de shuttle mee. Desinfecteer deze shuttle met desinfectievloeistof. Neem daarna de shuttle weer mee naar de baan.
 • Desinfecteer na elke speelronde je handen.
 • Houd ook voldoende afstand bij het afhangbord en maak ruimte voor andere spelers om af te hangen; dring niet voor! Als dit niet werkt zijn we genoodzaakt om dit op een andere manier reguleren!
 • Ook begeleiders en trainers houden de afstand van 1,5 meter in acht. De instructie is op afstand!

Afspraken baancommissaris/bestuurslid

Op elk speelmoment zal er een covid-coördinator (baancommissaris/bestuurslid) aanwezig in de hal die het aanspreekpunt is voor de vertegenwoordiger van Sportfondsen Leiderdorp. Als Sportfondsen Leiderdorp daarom vraagt maakt de betreffende dienstdoende coördinator zich bekend.
De baancommissaris/bestuurslid ziet erop toe dat:

 • Elke aanwezige zich heeft geregistreerd en zijn registratie en gezondheidscheck met een paraaf heeft bevestigd.
 • Iedere deelnemer zijn handen desinfecteert.
 • De shuttles worden gedesinfecteerd door de deelnemers.
 • Buiten de banen voldoende afstand wordt gehouden (met name bij het afhangbord).
 • In principe geen gebruik gemaakt wordt van de kleedruimtes en de toiletten. Als in uiterste nood het toilet wel is gebruikt dan moeten deze worden gereinigd door de gebruiker.
 • Het wisselen van schoenen gebeurt in de zaal.
 • De verplichte looproutes worden gevolgd door aanwezige deelnemers
 • Niet spelende leden voldoende afstand bewaren.
 • De schoonmaakwerkzaamheden volgens het protocol worden uitgevoerd.
 • Het registratieformulier wordt voorzien van een schoonmaakparaaf en in de daarvoor bestemde map wordt bewaard.

Afspraken Competitie

De teamcaptain en/of de CCP is verantwoordelijk voor de uitnodiging van het bezoekende team. Bij de uitnodiging wordt dit covid-protocol meegezonden. Ook van de bezoekende teams wordt verwacht dat zij zich aan deze regels houden en geen gebruik maken van kleedkamers en toiletten. Bij wedstrijden is de teamcaptain van De Spotvogels verantwoordelijk voor de opvang van het bezoekende team en zorgt dat ook zij zich registreren inclusief een paraaf, een emailadres en een telefoonnummer. Eventuele toeschouwers worden gezien als teamleden van het bezoekende team, met dezelfde verantwoordelijkheden.


COVID protocol inclusief gezondheidscheck en looproutes
COVID protocol Jeugd
Gezondheidscheck