spotvogels
COVID-19 protocol Jeugd

Afspraken/maatregelen voor de jeugdleden

 • Blijf thuis als je een van de vragen van de gezondheidscheck met ‘JA’ moet beantwoorden, meld je af door een sms te sturen naar 06-54677062;
 • Als je een keer niet kan, meld je je af door een sms te sturen naar 06-54677062;
 • Ga thuis naar de wc;
 • Zorg dat je je sportkleding aan hebt want de kleedkamers zijn dicht;
 • Op de bankjes in de zaal kan je van schoenen wisselen;
 • Vergeet je flesje drinken niet;
 • Iedereen moet zijn eigen racket meenemen;
 • Rackets mogen niet worden uitgewisseld;
 • Voor proefleden hebben we een leenracket;
 • Als je binnenkomt ontsmet je eerst je handen;
 • Jeugdleden ouder dan 12 jaar bewaren 1,5 meter afstand tot de begeleiders.

Afspraken/maatregelen voor de begeleiders

 • Als je binnenkomt ontsmet je eerst je handen;
 • Vul het registratieformulier in en zet je paraaf voor de gezondheidscheck;
 • Begeleiders bewaren 1,5 meter onderling én tot de jeugd ouder dan 12 jaar;
 • De materialen worden bij aanvang door een begeleider ontsmet.

Afspraken/maatregelen voor de ouders van jeugdleden

 • Laat de kinderen zo veel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sporthal komen. Als dat niet mogelijk is, zet dan je kind af bij de entree van de sporthal. Het is niet toegestaan dat ouders/begeleiders mee naar binnen gaan tenzij daar van tevoren afspraken over zijn gemaakt met de jeugdcoördinator;
 • Zorg dat je kind op de hoogte is van de hierboven beschreven maatregelen en afspraken;
 • Haal je kind op tijd op en spreek af bij de entree van de sporthal en houd daar ook voldoende afstand.

Afspraken baancommissaris/bestuurslid

Op elk speelmoment zal er een covid-coördinator (baancommissaris/bestuurslid) aanwezig in de hal die het aanspreekpunt is voor de vertegenwoordiger van Sportfondsen Leiderdorp. Als Sportfondsen Leiderdorp daarom vraagt maakt de betreffende dienstdoende coördinator zich bekend.
De baancommissaris/bestuurslid ziet erop toe dat:

 • Elke aanwezige is geregistreerd;
 • Iedere deelnemer zijn handen desinfecteert;
 • De materialen voor training worden gedesinfecteerd;
 • Het wisselen van schoenen in de zaal gebeurt;
 • Begeleiders en jeugd ouder dan 12 jaar voldoende afstand bewaren;
 • De schoonmaakwerkzaamheden volgens het protocol worden uitgevoerd;
 • Het registratieformulier wordt voorzien van een schoonmaakparaaf en in de daarvoor bestemde map wordt bewaard.


COVID protocol inclusief gezondheidscheck en looproutes
COVID protocol Jeugd
Gezondheidscheck