spotvogels
Opzeggen

Je lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat vinden wij natuurlijk erg jammer.

Het lidmaatschap van BC de Spotvogels duurt standaard één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Als je op wilt zeggen, kan je dit doen te doen via een e-mail naar ledenadministratie@spotvogels.nl.

We wijzen je er wel op dat aan het beëindigen van het lidmaatschap bepaalde voorwaarden zitten die beschreven staan in ons huishoudelijk reglement:

"Beëindiging van het lidmaatschap op eigen verzoek kan alleen door een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. De opzegging moet vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Bij opzegging op of na 1 juli is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd."

Zeg dus uiterlijk vóór 1 juli op, anders ben je de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd!