spotvogels
Opzeggen

Je lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat vinden wij natuurlijk erg jammer.

Het lidmaatschap van BC de Spotvogels duurt standaard één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Als je op wilt zeggen, kan je dit doen te doen door een e-mail te sturen naar bcspotvogels+ledenadministratie@gmail.com.

We wijzen je er wel op dat aan het beëindigen van het lidmaatschap bepaalde voorwaarden zitten die beschreven staan in ons huishoudelijk reglement:

"Beëindiging van het lidmaatschap op eigen verzoek kan alleen door een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. De opzegging moet uiterlijk op 30 juni van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Bij opzegging ná 30 juni is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd."

Zeg dus uiterlijk op 30 juni op, anders ben je de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd!

  Promotievideo Spotvogels


  FACEBOOK / FOTOALBUM

  SPONSORKLIKS opbrengsten